Kapitalist uygarlığın büyük buhranı ve sol*


A. Halûk ÜNAL İnsanlık, tarihin en ciddi buhranından geçiyor. Ekoloji hareketi, iklim grevleriyle insanlığı uyarmaya çalışıyor. Ciddiye alınabilir bütün bilim insanlarından, doğanın yıkım eşiğine ulaştığını, geri dönülmez çizgiyi aşmamıza az kaldığını dinliyoruz. Ekonomiye salt teknik bir mesele, ya da yalnızca “alt yapı” olan bakan ekonomistler bile küresel kapitalizmin 2008’de içine girdiği son büyük krizden çıkamadığını, … Okumaya devam et Kapitalist uygarlığın büyük buhranı ve sol*

Umut vaat edici notlar: Krizden müştereklere


Komünist bir hipotezin yeniden kurulması, ilk hipotezin hezimetine neden olan otoriter/eril/devletçi zihniyetin dışında, ötesinde yeni bir kurguyu gerektiriyor. Şu anda küresel olarak eş zamanlı gelişen faşizm eğilimi ile, isyan hareketleri bilimsel sosyalizmin hafızasını, günahıyla sevabıyla bütün deneyimini yeni isyanlara aktarabilmek için hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatıyor. bu gün de "özgürlükçü sosyalist" bir kuruluş için çaba gösteren … Okumaya devam et Umut vaat edici notlar: Krizden müştereklere

Neden Anarşist Komünist Örgütlenme


İki gündür "otoriter/eril/devletçi komünizm" karşısında en eski alternatif eleştirel akım olan - Murray Bookchin'in de üzerinde yer aldığı- Anarşist hareketin 1926-27 tarihli temel metinlerinden bazılarını burada paylaştım. Şimdi de 2005 yılında aynı çizginin güncellenmiş görüşlerinden birini temsil eden bir yazıyı paylaşmak istiyorum. Kaynağım yine "Yeryüzü Postası". (AHÜ) Kara Kızıl Notlar dergisinin Mart 2005 tarihli 1. … Okumaya devam et Neden Anarşist Komünist Örgütlenme

Bir Anarşist Örgüt Projesi


Dün, Liberter Komünistlerin Örgütsel Platformu (1926) metnini Yeryüzü Postası'ndan iktibasla yayınlamıştım. Bu gün de Malatesta'nın bu metne ilişkin eleştirilerini (1927) yayınlamanın ilginç olacağını düşünüyorum. Dün de yazdığım gibi " eril/otoriter komünizm" geleneği karşısında tek alternatif olabilecek "özgürlükçü komünizm" akımının kökleri ve kaynaklarını tartışmak, güncellemek ve uygulamak, günümüzde gelişen toplumsal hareketlerin radikal değişimlere neden olabilmesinde önemli bir … Okumaya devam et Bir Anarşist Örgüt Projesi