Dağlık Karabağ ve yüz yıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 3


Hovsep Hayreni 1920 nisan ayına kadar Dağlık Karabağ Ermenilerinin iki yıllık çetin mücadelesi, büyük kayıplar ve acılar pahasına bölgenin otonom bir varlık göstermesini sağlamıştı. Bu mücadele içinde Taşnaklardan Bolşeviklere, Hınçaklardan Ramgavarlara kadar çeşitli partilerden yana ve partisiz insanlar vardı. Karabağ’ı savunmak hepsinin ortak önceliğiydi. Yapılan son kongre Azerbaycan’ın ihlal etmiş olduğu geçici anlaşmayı geçersiz sayıyor … Okumaya devam et Dağlık Karabağ ve yüz yıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 3

Dağlık Karabağ ve yüzyıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 2


Hovsep Hayreni 1917 Ekim Devrimi’nden sonra bölgedeki gelişmeler ve Dağlık Karabağ sorununun doğuşu Bugün bağımsız devletlere sahip olan bütün Kafkas ulusları 1917 Ekim devriminden önce Rusya’nın hükümranlık sınırları içinde yaşıyor ve ulusal-bölgesel alanlar görece belirsiz kalıyordu. Önceki yüzyıllar zarfında savaşlar ve göçlerle önemli nüfus hareketleri olmuş, büyük kentlerin ve kırsal yörelerin demografik dengeleri sürekli değişim … Okumaya devam et Dağlık Karabağ ve yüzyıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 2

Dağlık Karabağ ve yüzyıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 1


Azarbeycan ve Türk devletleri ile ermenistan'ın savaşına tanık olduğumuz bu günlerde en büyük ihtiyaç, çoğumuzun tarihçesini iyi bilmediği bu topraklara dair bilgi sahibi olmak. Savaşa karşı koşulsuz karşı olmak elbette en genel insani ilkemiz. ancak iyi biliyoruz ki devletler arası her savaşta taraflar, kendi halklarından ve uluslararası kamu oyundan rıza alabilmek için kendilerine meşruiyet sağlayacak … Okumaya devam et Dağlık Karabağ ve yüzyıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 1

“Kobane Olayları” : 6-8 Ekim 2014’de ne oldu?


A. Halûk Ünal Ağırlığı yönetici ve milletvekilleri olmak üzre 82 HDP’li nin “Kobane Olayları” bahanesiyle gözaltına alınması, 6-8 Ekim 2014 ‘de yaşananları yeniden ülkenin gündemine yerleştirdi. Ansiklopedik bir yaklaşımla 6-8 Ekimde yaşananları “olay” hatta “büyük ve tarihi bir olay” olarak adlandırmak mümkün. Şu an tartışmaya hakim olan argümanlara bakarsak, bir tarafta Saray’ın probaganda bakanlığının yorumu; … Okumaya devam et “Kobane Olayları” : 6-8 Ekim 2014’de ne oldu?

12 Eylül 1980 ve 20 Temmuz 2016 darbeleri – II


Göstermeye çalıştığım, 1980-2016 sürecinin “birinci cumhuriyet iktidarı” içinde iki farklı kapitalist stratejinin (devletçi, piyasacı) kanatlarının çatışması belirleyicidir.  __________________________________________________________________ A. Haluk Ünal 1960 darbesiyle TSK, Türk devletini, KİT leri görünmez eliyle bizzat yönetmekle kalmamış, kendi holdingini (OYAK-RENO) kurmuş; bütün subaylarını üst orta sınıf, paşalarını da zengin burjuva sınıf katına yükseltmiş, Amerikancı kanadın temsilcisi üç önemli siyasetçiyi … Okumaya devam et 12 Eylül 1980 ve 20 Temmuz 2016 darbeleri – II