Dağlık Karabağ ve yüzyıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 5


Hovsep Hayreni 1920 yılı sonuna doğru Ermenistan’ı Sovyetleştiren Kızıl Ordu müdahalesi, Türk ordusunun Ermenistan işgalini bir noktadan sonra durdurmuş oluyordu. Fakat Moskova’nın bu önleyici hamlesi Ankara’yla dostluktan vazgeçme anlamına gelmediği gibi, o dostluğun devamı da yine Ermeni halkının payından verilen toprak tavizleriyle sağlanacaktı. Bunun 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması’nda görülen birinci sonucu, Türk ordusunun … Okumaya devam et Dağlık Karabağ ve yüzyıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 5

Dağlık Karabağ ve yüz yıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 4


Hovsep Hayreni Kafkasya’da tartışmalı bölgelerin kaderine batıda yaşanan gelişmeler ve Türk-Sovyet ilişkileri büyük etki yaptığı için, Dağlık Karabağ’a dönmeden bunları gözden geçirmeyi tamamlamak gerekir. Geçen bölümün sonunda 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması’na değinmiştik. Hatırlatmakta yarar var ki, bu antlaşmanın öngördüğü Batı Ermenistan, kaba hatlarıyla daha önce Sovyet Rusya’nın tanımış olduğu “Türk Ermenistan’ı” ile aynıydı. … Okumaya devam et Dağlık Karabağ ve yüz yıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 4

Dağlık Karabağ ve yüz yıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 3


Hovsep Hayreni 1920 nisan ayına kadar Dağlık Karabağ Ermenilerinin iki yıllık çetin mücadelesi, büyük kayıplar ve acılar pahasına bölgenin otonom bir varlık göstermesini sağlamıştı. Bu mücadele içinde Taşnaklardan Bolşeviklere, Hınçaklardan Ramgavarlara kadar çeşitli partilerden yana ve partisiz insanlar vardı. Karabağ’ı savunmak hepsinin ortak önceliğiydi. Yapılan son kongre Azerbaycan’ın ihlal etmiş olduğu geçici anlaşmayı geçersiz sayıyor … Okumaya devam et Dağlık Karabağ ve yüz yıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 3

Dağlık Karabağ ve yüzyıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 2


Hovsep Hayreni 1917 Ekim Devrimi’nden sonra bölgedeki gelişmeler ve Dağlık Karabağ sorununun doğuşu Bugün bağımsız devletlere sahip olan bütün Kafkas ulusları 1917 Ekim devriminden önce Rusya’nın hükümranlık sınırları içinde yaşıyor ve ulusal-bölgesel alanlar görece belirsiz kalıyordu. Önceki yüzyıllar zarfında savaşlar ve göçlerle önemli nüfus hareketleri olmuş, büyük kentlerin ve kırsal yörelerin demografik dengeleri sürekli değişim … Okumaya devam et Dağlık Karabağ ve yüzyıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 2

Dağlık Karabağ ve yüzyıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 1


Azarbeycan ve Türk devletleri ile ermenistan'ın savaşına tanık olduğumuz bu günlerde en büyük ihtiyaç, çoğumuzun tarihçesini iyi bilmediği bu topraklara dair bilgi sahibi olmak. Savaşa karşı koşulsuz karşı olmak elbette en genel insani ilkemiz. ancak iyi biliyoruz ki devletler arası her savaşta taraflar, kendi halklarından ve uluslararası kamu oyundan rıza alabilmek için kendilerine meşruiyet sağlayacak … Okumaya devam et Dağlık Karabağ ve yüzyıllık Ermeni-Azeri uyuşmazlığı – 1